Jogi nyilatkozat és felhasználási feltételek

Jelen weblapot (a hiperhivatkozásokon keresztül elérhető külső weboldalak kivételével) a Cardio Expert Kft. (1134, BP , Angyalföldi út 5/A 2/15) üzemelteti (a továbbiakban: „Szolgáltató”).

Amennyiben nem ért egyet a nyilatkozatban foglaltakkal, kérjük ne használja a weblapot, sem az azon keresztül elérhető szolgáltatásokat.

A weblap látogatásával Ön elfogadja a weboldal használatának jelen feltételeit. A Szolgáltató fenntartja a jogot a jelen jogi nyilatkozat előzetes értesítés nélküli módosítására és megváltoztatására, ez esetben a módosított nyilatkozatot követő használat után a módosítás elfogadottnak minősül.

A jelen jogi nyilatkozatra a magyar jog vonatkozik.

Szerzői jog

A weblap teljes tartalma és annak minden egyes része szerzői jogi műnek minősül.

Előzetes írásbeli jóváhagyás nélkül tilos a weblap egészének vagy részének, részletének

  • másolása, többszörözése, újra nyilvánossághoz történő közvetítése, és/vagy a weblap tartalmának bármilyen egészben vagy részben történő használata;
  • módosítani a weblap egészét vagy annak bármely részét;
  • belefoglalni
  • bármilyen saját vagy harmadik fél weboldalának tartalmába.

A weblap látogatója tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén a szerzői jog jogosultját kötbér illeti meg. A kötbér összege mondatonként és/vagy képenként bruttó 20.000.- Ft.

A fentiek alól kivételt képez a saját célra készített nyomtatás.

Amennyiben a weblapra vagy annak bármely részletére idézetként hivatkozik, azt kizárólag a szerzői jog betartásával az alábbi módon teheti meg:„Copyright © Cardio Expert Kft. Minden jog fenntartva”.

Felelősségkorlátozás

A Szolgáltató a szándékos magatartás vagy súlyos gondatlanság kivételével kizár minden felelősséget a weblap használata során közvetlenül és/vagy közvetetten okozott mindennemű kárért, beleértve, de nem kizárólagossággal a következők által bármilyen módon okozott és/vagy azokból bármilyen módon fakadó károkat.

Utolsó módosítás 2020. november

Error 404 - Page not found!

Error 404 - Not Found

The requested file or directory was not found!

This may be due to the following reasons:-

  1. The page or directory has recently been moved or renamed.

  2. The page or directory is temporarily not avaliable.

  3. The address to this content may not be correct, please check the address and try again.

  4. Try using the browser's back button and try a different link.

If you believe you are getting this error message by mistake, please contact the website administrator.

 

Error message generated by Apache & ZPanel Hosting Panel.

Powered by ZPanel - Taking hosting to the next level.

error: Content is protected !!